ŠPIČKOVÁ FMS DIAGNOSTIKA

Functional Movement Screen

ČO JE FMS?

Ide o merací a hodnotiaci systém, ktorý zaznamenáva pohybové vzory. Ich zisťovaním je FMS schopná odhaliť telesné, funkčné obmedzenia a asymetrie. Pre trénera je podstatná informácia, na čo sa má tréningový proces zamerať, napr. mobilita ramenného pletenca. Diagnostika FMS trvá približne 20 minút a využíva špeciálne meradlá so stupnicami. Každý cvik sa vykonáva trikrát v pomalom tempe a nesmie sa vykonávať proti zrkadlu, aby si cvičenec nemohol korigovať svoj pohyb. Dôležité je, aby FMS vykonával s klientom rovnaký tréner, keďže ide o jeho subjektívne hodnotenie. Tréner hodnotí na škále 3 body (bezchybné prevedenie) až 0 bodov (pri pocite bolesti). Celkovo je možné získať 21 bodov, ak je výsledok pod 14 bodov, predikcia zranenia je vyššia. FMS môže odhaliť aj zdravotné ťažkosti, bolesť je signálom pre lekára alebo fyzioterapeuta.

Vďaka FMS vieme odhaliť, či niekde nevzniká alebo nevznikol problém, ktorý by mohol spôsobiť zranenie a odstaviť tak športovca na dlhšiu dobu. Ak vznike problém vieme vďaka celému systému cvičení veľmi rýchlo a účinne daný problém odstániť.

Celé testovanie je postavené na bodovacom systéme od 1 do 3 (preto je to štandardizované). Tri body udeľujeme, ak je daný test vykonaný správne bez kompenzácií. Dva body sa udeľujú v prípade, že test je zvládnutý s miernymi odchýlkami a jeden bod predstavuje nezvládnutý test. Okrem toho ešte udeľujeme nula bodov v prípade, že sa pri teste vyskytne bolesť. Diagnostika pohybu pozostáva zo 7 testov zameraných na mobilitu, stabilitu a základne pohybové stereotypy.

Čo všetko testujeme pri FMS diagnostike?

Deep squat

Hlboký drep,​v ktorom testujeme mobilitu dolných končatín, hlavne bedrových kĺbov a členkov a stabilitu trupu. Okrem toho testujeme posturálnu kontrolu.

Hurdle step

Alebo po slovensky ­výkrok ​je test zameraný na mechaniku kroku a chôdze a taktiež na stabilitu na jednej nohe. Vie odhaliť disbalanciu medzi stranami, ktorá môže výrazne ovplyvniť výkon a zvyšuje riziko zranenia.

Inline lunge

­Alebo výpad​, vďaka ktorému vieme rýchlo posúdiť funkciu oboch strán tela v pohybovom vzorci, ktorý je súčasťou spomaľovacích pohybov. Test vyžaduje stabilitu a mobilitu bedier, kolien, členkov a chodidiel. Odhaľuje disbalancie medzi pravou a ľavou stranou.

Shoulder mobility

Alebo mobilita​ (pohyblivosť ramien) demonštruje komplementárny rytmus v oblasti hrudnej časti chrbtice, lopatiek a hrudného koša. Vďaka testu vieme odhaliť rozdielnú mobilitu ľavého a pravého ramena. Tento test obsahuje tzv. Clearing test, ktorý je skúška bolestivosti na tzv. Impingement syndrom.

Active straight leg raise

Alebo aktívne zdvihnutie nohy, pri ktorom testujeme flexibilitu zadného stehenného svalu a lýtka, zatiaľčo musí byť udržaná stabilita panvy a vstretie opačnej nohy.

Trunk stability push up

Alebo kľuk ​je pohybový vzorec, ktorým testujeme stabilizáciu chrbtice a odhaľujeme kompenzačné pohyby, ktoré naznačujú nesprávne fungovanie primárnych hýbateľov. Clearing testom je test extenzie chrbtice pričom sledujeme, či sa objaví bolesť.

Rotary stability

Rotačná stabilizácia trupu​preveruje stabilitu panvy, trupu a ramenného pletenca behom kombinovaných pohybov hornej a dolnej končatiny. Clearing testom opäť zisťujeme bolestivosť.


Čo je výsledkom FMS diagnostiky? 

V prípade získania nízkeho počtu bodov je vysoká pravdepodobnosť, že pri bežných denných a športových aktivitách dochádza ku kompenzačným pohybovým vzorcom. To vedie ku chybnej biomechanike a prispieva k budúcemu zraneniu alebo k problémom s pohybovým aparátom.

Pri počte bodov menej ako 14 ​odporúčame zaradiť najprv kompenzačný tréning a zamerať sa na odstránenie slabín a až následne prejsť do cieleného kondičného tréningu.

Maximálny počet bodov je 21, pričom to neznamená, že tento športovec je najlepší, znamená to, že jeho pohybové vzory sú v rovnováhe a nehrozí riziko zranenia. 

FMS netestuje výkon, ale kvalitu pohybu. 

TOP