FUNKČNÝ TRÉNING

s ProSport Academy

Čo si pod pojmom funkčný tréning predstaviť?

V porovnaní s klasickou posilňovňou, t.j. stará škola na posilňovacích strojoch, vo funkčnom tréningu nám ide o to, pripraviť telo na pohyby, ktoré vykonávame v každodennom živote.

 aby nám neruplo v chrbte pri zdvíhaní nákupu
 aby sme vyšli schody bez bolesti kolien
 bez problémov roztlačili auto atď …

Každý funkčný tréning by mal obsahovať 8 základných pohybov aplikované do všetkých 3 rovín pohybu.

Drep – tlakový cvik, zameraný však len na dolné končatiny
Zdvih – čiže narovnanie. Ako príklad nám môže slúžiť narovnanie trupu z predklonu – mŕtvy ťah.
Ťah – vzťahuje sa iba na pohyb paží. Zahŕňa všetky pohyby, ktoré vykonávame ťahom smerom k telu.
Tlak – opäť myslené tlak paží. Najčastejšie vykonávané tlaky v tréningu sú klik (tlak pred seba) alebo tlak nad hlavu.
Rotácia – akýkoľvek rotačný pohyb, pri ktorom rotuje horná alebo spodná polovica tela.
Odhod – podmienkou odhodu je zapojenie celých paží (pohyb musí vychádzať z ramena) a brušných svalov pri vykonaní pohybu. Ako príklad môžeme uviesť autové vhadzovanie vo futbale.
Prenesenie – čiže premiestnenie nejakého bremena z miesta na miesto.
Lokomócia – akýkoľvek lokomočný pohyb bez bremena. Od chôdze, cez beh až po rôzne druhy plazenia.

Čím viac pohybov do tréningu zapojíte, tým komplexnejšie svoje telo precvičíte.

Pri funkčnom tréningu je do cvičenia zapojená široká škála svalov. Základom sú cviky, ktoré vychádzajú z bežného života. Tréningy sú zaujímavé a pestré. Hlavný cieľ? Zlepšiť výkon. Na zahodenie nie je ani príjemný „vedľajší účinok“, a to vytvarovanie tela.

Jedným z hlavných cieľov funkčného tréningu je zlepšiť výkon a navrátiť telu funkčnosť. Človek sa sústreďuje na postupné budovanie sily, vytrvalosti, rýchlosti, koordinácie. Týmto cieľom je prispôsobený celý tréning. Používajú sa funkčné pohyby ako drepy, výpady, tlaky. Mnohí sa domnievajú, že funkčný tréning slúži len na zlepšenie výkonu. Nie je to pravda, pretože sa mu môžu venovať i tí, ktorí majú problém so svalovou dysbalanciou, snažia sa schudnúť, alebo vytvarovať krivky. Samozrejme, slúži i ako prevencia voči zraneniam.

Prečo sa venovať funkčnému tréningu?

Výhody funkčného tréningu sme čiastočne načrtli. Sila. Vytrvalosť. Rýchlosť. Kondícia. Svalová rovnováha. Ktoré sú však kľúčové? Výhodou funkčného tréningu je, že zapája veľké množstvo svalových skupín. Používa najmä viackĺbové (tzv. multijoint) cvičenia. Zároveň napodobňuje činnosti bežného denného režimu alebo danej športovej špecializácie. Funkčný tréning uľahčuje vykonávanie bežných činností. Nie je o tom byť silnejší, alebo väčší. Je o skvalitnení výkonu. Rovnako nie je možné za funkčný tréning považovať cvičenie na balančných podložkách, aj keď tie sú jeho súčasťou.

Funkčný tréning pre ženy i mužov

Funkčný tréning využívajú najmä športovci k rozvoju kondície. Je však vhodný pre všetkých, ktorí chcú schudnúť a vytvarovať telo. Ocenia ho rovnako muži i ženy. Na našich tréningoch je prevaha žien nad mužmi. Myslím si, že je to preto, lebo muži viac inklinujú k činkám, objemovému tréningu a rastu svalovej hmoty. Je ťažké to zovšeobecniť, niekto môže mať odlišnú skúsenosť.

Tréningy sa dajú upravovať individuálne, čiže trénovať týmto spôsobom môžu aj začiatočníci.

TOP